جهت  ارتباط با مسئول معاونت تعلیم تربیت سپاه شهدای استان آذربایجان غربی از فرم زیر اقدام نمایید.

[contact-form-7 id=”1586″ title=”ارتباط با مسئول معاونت تعلیم تربیت سپاه شهدای استان آذربایجان غربی”]