نايب امام زمان، امام خامنه اي
انقلاب ما در راه آن هدفى كه امام زمان براى تأمين آن هدف مبعوث مى‏ شود و ظاهر مى‏ شود يك مقدمه‏ ى لازم و يك گام بزرگ بوده . ما اگر اين گام بزرگ را برنمى ‏داشتيم، يقينا ظهور ولیعصر(عج) به عقب مى‏ افتاد.
با اين انقلاب كه مانع را كه همان دستگاه و نظام پليد ظلم در اين گوشه‏ ى دنيا بود و سرطان بسيار خطرناك و موذى و آزار دهنده‏ اى بود اين را كنديد و قلع و قمع كرديد..