مطهری این دفاع
مطهری از برجستگان عالم اندیشه اسلامی است.

وی در قریه فریمان در نزدیکی مشهد متولد شد و در نوجوانی به حوزه علمیه این شهر و پس از چند سال به حوزه علمیه قم رفت.

این دوران زمانی بود که رضا شاه بر حوزه‏ های علمیه فشار وارد می‏کرد و تنها اندکی از فوت حاج شیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم می‏گذشت…

مطهری مدت 15 سال در قم و در محضر بزرگانی چون بروجردی، امام خمینی و همچنین سید محمد حسین طباطبایی فیلسوف عالیقدر جهان اسلام گذرانید.

با توجه به این که، مطهری این دفاع کلامی را به حوزه‏های اجتماعی نیز گسترش داده و بررسی آثار وی بهترین بیانگر حساسیتهای اجتماعی روحانیون و اندیشمندان‏ شیعی در مذهب در عصر ماست.

مخاطب قرار دادن جوانان، یک اصل مهم بود و این در آثار مطهری که پس از وی گفته خواهد شد، برد و گسترش بیشتری یافته است.

مطهری در امر سازماندهی دین و مساله اصلاح طلبی در داخل، روحانیت و مرجعیت فعال بود و یکی از نویسندگان کتاب «مرجعیت و روحانیت‏» (1340) پس از فوت بروجردی است.او همچنین سعی داشت که بر تبلیغات و نگرشهایی که جدایی اسلام و ایران را تشویق می‏کردند، با نگارش کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران‏» پاسخ بدهد.

مطهری در دفاع از جنبه‏ های اعتقادی – اجتماعی اسلام ابایی نداشت که در نقش مقاله نویس در مجله «زن روز» در دوران حکومت محمد رضا شاه ظاهر شود.این مجله در میان اهل دین، چهره موجهی نداشت، ولی مطهری در این مجله به مسائل زنان پرداخت.

دو اثر مهم مطهری در امر حقوق زنان و چهره اجتماعی آنان «نظام حقوق زن در اسلام‏» و «مساله حجاب‏» است. مبارزه با الحاد و نفوذ اعتقادی مارکسیسم یکی دیگر از جنبه‏های کلامی مطهری را تشکیل می‏داد. «علل گرایش به مادیگری‏» یک بررسی آسیب شناسانه از نفوذ مادیگری در جامعه ایران است.شرح و توضیحات وی بر مجلدات اصول فلسفه و روش رئالیسم از استادش یعنی علامه طباطبایی، بخشی دیگر از فعالیتهای فلسفی – کلامی مطهری است.اثر یاد شده و همچنین «شرح بر منظومه‏» و آثاری از این دست، تلاشی ایضاح گرایانه در بعد فلسفی اندیشه اسلامی است.

همچنین باید به تفسیر برخی از سور قرآن اشاره کرد.خلاصه باید اذعان داشت که مطهری حجم عظیمی از آثار را در زمینه‏های مختلف بوجود آورد که برای علاقمندان و پژوهشگران منبع کم نظیری از مباحث اسلامی و اجتماعی را رقم‏زده است.

برگرفته از : كتاب آريا

دانلود سخنرانی شهید مطهری درباره اثبات وجود خدا با حجم 4.3 مگابایت