چگونه است که برخی این گونه از بند نفس رهایی می یابند

خاطره ای از استاد حجت الاسلام والمسلمین انصاریان از یک رزمنده نوجوان که چگونه یوسف وار از بند شیطان رهید