نویسنده :(شهید محراب آیة اللّه سیّد عبدالحسین دستغیب)
فهرست مطالب
اندرز از سرگذشت دیگران
ایمان به غیب
معجزات ائمه (ع )در عصر حاضر
مقدمه مؤ لف
۱ – صدقه مرگ را به تاءخیر مى اندازد
۲ – اجل حتمى علاج ندارد
۳ – تلاوت قرآن هنگام مرگ
۴ – جنابت ، پلیدى معنوى است
۵ – نصیب شدن طىّ اْلاَرْض
۶ – زنده شدن پس از مرگ
۷ – نجات از دشمن
۸ – نورافشانى ضریح حضرت امیر(ع ) و باز شدن دروازه نجف
۹ – معجزه رضویه – شفاى بیمار
۱۰ – عنایت وصله حضرت رضا (ع )

و………………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید