از امام صادق علیه السلام روا
کتاب ” مقام لیلة القدری فاطمه (س) ” مجموعه ای از سلسله بحث های استاد طاهرزاده در رابطه با وجه باطنی حضرت زهرا سلام الله علیها است.

سخنران محترم با توجه به متون روایی و وقایع تاریخی ما را دعوت می کند که باید از دو منظر به حضرت زهرا نظر افکند. یکی نظر به حقیقت باطنی آن حضرت و روایات دقیقی که این بعد را معرفی می کند. و یکی هم به نقش تاریخی که حضرت زهرا به خصوص پس از رحلت پیامبر (ص) ایفا نمودند.