به جـان امـیـرالـمـؤمـنـیـن قـسـم مـی خـورم، اگـر روزی خـدای نـاکــرده سـایـه رهبــر از ایـران کـنــار رود، والله قـسـم ایـ
گزیده ی سخنان 52 تن از مراجع عظام تقلید ، عالمان و عارفان بر جسته درباره شخصیت امام خامنه ای طی سه مجموعه تقدیم می گردد.

مجموعه اول

حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره)
● ما در پيشگاه خداوند متعال و ولي بر حق او حضرت بقية الله ارواحنا فداه افتخار مي کنيم به سربازاني در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه حق تعالي به سرمي برند. من به شما خامنه اي عزيز تبريک مي گويم که در جبهه هاي نبرد لباس سربازي و در پشت جبهه با لباس روحاني به اين ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالي سلامت شما را براي ادامه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم و ان شاءالله تعالي خداوند امثال جنابعالي را که جز خدمت به اسلام نظري نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.
سربازي فداکار در جبهه جنگ و معلمي در محراب و خطيبي توانا در جمعه و جماعات و راهنمايي دلسوز در صحنه انقلاب هستيد.
● اينجانب که از سالها قبل از انقلاب با جنابعالي ارتباط نزديک داشته ام و همان ارتباط بحمدالله تاکنون باقي است، جنابعالي را يکي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي دانم و شما را چون برادري که آشناي به مسائل قهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جدا جانبداري مي کنيد، مي دانم و در بـيـن دوسـتــان و مـتـعـهــدان بـه اسـلام و مـبــانـي اسـلامـي از جـمـلـه افــراد نــادري هسـتـيـد کـه چــون خــورشـيــد روشـنـي مـي دهـيــد.
● مرحوم حاج احمد خميني: وقتي آيت الله خامنه اي در سفر کره شمالي بودند، امام گزارشهاي آن سفر را از تلويزيون مي ديدند، آن منظره ي ديدار از کره ، استقبال مردم و سخنراني ها و مذاکرات درآن سفر خيلي جالب بود و امام گفته بودند: الـحــق ايـشــان شـايـسـتـگــي رهـبــري را دارنــد.
● شما اگر گمان بکنيد که در نمام دنيا، رئيس جمهورها و سلاطين و امثال اين ها ، يک نفر را مثل آقلاي خامنه اي پيدا بکنيد که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بناي قلبي اش بر اين باشد که به اين ملت خدمت کند، پيدا نمي کنيد. من ايشان را سال هاي طولاني مي شناسم و در آن زماني که اول نهضت بود، ايشان وارد بود و به اطراف براي رساندن پيام ها تشريف مي بردند و بعد از اين هم که اين انقلاب به اوج خودش رسيد، ايشان همه جا حاضر واقعه بود تا آخر و حالا هم هست. يک نعمتي است که خدا به ما داده.
مـن آقــاي خـامـنــه اي را بـزرگــــ کـــردم.

حضرت آيت الله محمد تقي بهلول
● من در بين مردم به زهد معروفم ولي زهد آقاي خامنه اي بيشتر از من است چرا که من چيزي ندارم و زهد مي ورزم، ولي آيت الله خامنه اي در مقامي هستند که مي توانند داشته باشند و زهد مي ورزند.
من در طول مدت عمرم اوامر و صاحب منصبان زيادي را ديده ام. اما کسي را به لحاظ بي رغبتي به مقام و منصب دنيايي، همپاي آقا نديده ام. انسان وقتي زندگي روزمره ي او را از نزديک مي بيند، حس مي کند ذره اي ميل به دنيا طلبي در او وجود ندارد.

حضرت آيت الله العظمي حاج آقا مجتبي تهراني
● تبعيت از حضرت آيت الله خامنه اي را مانند تبعيت از امام رضوان الله عليه واجب مي دانم.
● آيت الله شبيري زنجاني مي فرمايند: … ماه بعد که حاج آقا مجتبي نزد ايشان رفته بودند، با من صحبت کردند و گفتند: « ارادتم به آقاي خامنه اي ده برابر شد. رفتم و ديدم خودشان را گم نکرده اند. »
● حجت الاسلام خسرو پناه از شاگردان معظم له مي گويد: زماني که حضرت آيت الله خامنه اي به رهبري رسيدند حاج آقا مجتبي ، هم تأييد کردند و هم همراهي کردند و از توصيه هايي که به افراد داشتند اين بود که حفظ نظام از اوجب واجبات است.

حضرت آيت الله العظمي بهاءالديني
● زماني که براي امضاي قائم مقامي، خدمت آيت الله بهاءالديني مي رسند، ايشان امضاء نمي کنند. هر چه اصرار مي کنند، ايشان انکار مي کنند، تا آنجا که تمام کتاب هاي ولايت فقيه را که منتظري نوشته است، جلوي روي آقاي بهاءالديني مي چينند. آيت الله بهاءالديني تمام کتب را جمع مي کنند و مي گويند: ولايـت فـقـيــه نــوشـتـنـي نـيـسـت، فـهـمـيـدنـي اسـت. بعد که از ايشان مي پرسند: آقا چرا ايشان را تأييد نکرديد، مگر شخص ديگري هم مي تواند؟ مي فرمايند:
نـظــر مــا سـيـد عـلــي خـامـنــه اي است… الـبـتــه هـيــچ کـس حــاج آقــا روح الله نـمــي شــود، ولــي آقــا سيـد عـلــي خـامـنــه اي حـقـيـقـت ولايــت فـقـيــه هـسـتـنـد و رهـبــر. از همــه بـه امــام نـزديـکــتـر است.کـسـي کـه مــا بـه او امـيـدواريـم، آقــاي خـامـنــه اي است. شمــا از مــا قـبـول نـمــي کـنـيـد، ولـي ايـن ديـد مـاسـت، نـزد مــا مـحــرز است. آقــا سـيـد عـلـي خـامـنــه اي رهـبــر آيـنـده است.

حضرت آيت الله حائري شيرازي
● آيت الله خامنه اي صالح ترين فرد براي رهبري هستند. آيت الله خامنه اي علاوه بر تمام ويژگي ها، يک عالم آگاه به مسائل اسلامي است و از سياست و درايت خاصي برخوردار است.

حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني
● شخصي بهتر از آيت الله خامنه اي براي رهبري نمي شناسم و همه بايد تابع نظر ايشان باشيم. ايشان شخصيتي نو انديش و پيشرو در مسادل مختلف هستند.

حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي
● من به عنوان يک مسئله شرعي مي گويم که تخلف از فرمان آيت الله خامنه اي گناه و معصيتي است بزرگ و ردّ بر او ردّ بر امام صادق (ع) و ردّ بر امام صادق (ع) ردّ بر رسول الله (ص) و ردّ بر رسول الله (ص) ردّ بر الله و موجب خروج از ولايت الله و ورود به ولايت شيطان است و بر طبق روايت عمر ابن حنظله در باب ولايت فقيه، ردّ بر او در حدّ شرک بالله است و اما حفظ وتوقيت آيت الله خامنه اي هر چه بيشتر تأييد و تقويت شود، اسلام و انقلاب اسلامي و حوزه هاي علميه و فقه و قرآن تقويت شده است. تأييد ايشان يک واجب الهي است نه يک مستحب. مسئله عظمت اسلام است و عدم تأيد ، ترک واجب است و ترک واجب موجب معصيت و خروج از عدالت است.
آيت الله خامنه اي نه تنها مجتهد مسلّم مي باشد، بلکه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع مي باشد.

حضرت آيت الله سيد رحيم توکل
● اگر اين رهبري نبود، اوضاع به کجا که نمي رفت. عقل هر عاقلي مي گويد، ملت رهبر مي خواهد. ملت يکي را در رأس مي خواهد که حرف آخر را بزند. عزيزان! يک جمله را هم بگم: مواظب باشيد. توطئه اي را که بعد از انتخابات مطرح کردند، به فضل خدا و امام زمان سلام الله عليه و با ديد رهبري خنثي شد. اما يک عده بي سواد آمدند و حرف در مي آورند که حالا اين رهبر، خوب رهبر هست اما مرجعيت ايشان و مقام علمي ايشان از کجا ثابت شد؟ اين ها تمام نق هاي دشمن است که وقتي نتوانستند در توطئه ها ضربه را بزنند، اين شبهات را وارد مي کنند. شناخت مقام علمي رهبري خبره فن مي خواهد، ما خودمان خبره فن هستيم. درس مراجع را ديده ايم، به کتاب ها مراجعه کرده ايم، ادله داريم و مي بينيم. آيت الله کريمي از افراد دفاتر استفتاء حضرت امام و رهبري است. ايشان مي فرمايد: من درس آقاي خوئي را ديده ام ، درس امام را ديده ام، درس آقاي حکيم را ديده ام، درس چندين مرجع را ديده ام، لـيـکـن از نـظـر عـلـمـي مـقــام رهـبــري جـداً عـجـيـب هستـنـد.
احدي ترديد در مقام علمي رهبر نکند، به جـان امـيـرالـمـؤمـنـيـن قـسـم مـي خـورم، اگـر روزي خـداي نـاکــرده سـايـه رهبــر از ايـران کـنــار رود، والله قـسـم ايـران طـالـبـان زيـاد دارد کـه بـه نـامـوس احـدي رحــم نـکـنند. ايـن لـطـف خـداسـت بـراي امـت ايـران کـه بـراي مـا رهـبـر تـعـيين کـردنـد.

حضرت آيت الله العظمي جعفر سبحاني
● رهبر معظم انقلاب از نعمت هاي الهي استکه علم، ديانت ، تقوا و سياست را جمع کرده است و بايد قدردان حضور ايشان باشيم.
ما بايد با چنگ و دندان از نظام اسلامي محافظت کنيم؛ چرا که اين نظام ، تنها نظامي است که بر اساس اسلام و قرآن شکل گرفته است و همه اين فتنه ها به خاطر اين است که دشمن نمي خواهد نظام ما الگو باشد و به جاهاي ديگر سرايت کند؛ بنابراين هر حرکتي که به ضرر نظام باشد و موجب تضعيف رهبري شود، مسلماً حرام است و بايد با آن برخورد کرد.

حضرت آيت الله العظمي ناصري شيرازي
● فتنه گذشته (1388) فتنه عجيبي بود. يدالله فوق ايديهم و هوالقاهر فوق عباده: خداوند متعال قاهر است و نقش آيت الله خامنه اي، بدون تعصب، در خنثي کردن اين فتنه انصافاً نقش بسيار خوبي بود.
● چند شب قبل که خدمت ايشان (رهبر معظم انقلاب) رسيدم، عرض کردم: شما مؤيد به تأييدات الهي هستيد و واقعاً اينطور است و حرف هايي مثل دين منهاي سياست و دين منهاي روحانيت که برخي روشنفکر ها مي زدند، اين ها را آيت الله خامنه اي به خوبي جواب فرمودند.
● خدا مي داند بنده با کسي تعارف ندارم. هنوز در منزلشل=ان در تهران، خدمت رهبر معظم انقلاب نرسيده ام، لکن حقيقتاً از صميم قلب عرض مي کن: وظـيـفـه مــردم ايـن اسـت کـه دور پـرچــم آيـت الله خـامـنـه اي جـمـع شـونـد و بـه فـرامـيـن ايـشـان عـمـل کـنند.

حضرت آيت الله العظمي علي مشکيني
● براي همه مسلمين جهان اعم از سني و شيعه و به ويژه روحانيت محترم و علماء عظام فريقين ايدهم الله تعالي، و بر همه کساني که علاقه به دوام انقلاب اسلامي ايران و نفوذ و گسترش اسلام در جهان دارند و طالب امتثال اقيموا الدين و لا تتفرقوا هستند و ميل به تحقق ليظهره علي دين کله دارند، واجب مؤکد شرعي و عقلي است معظم له را به فقاهت و ولايت امر مسلمين بشناسند و بپذيرند.
● الحمدلله در رأس کشور ما شخصي قرار دارد که فرزند حضرت زهرا (س) است. شخصي قرار دارد که امتحانش را سالهاي متمادي داده است. در اين مملکت بحمدلله ما چنين فردي داريم. خوب است الحمدلله.

حضرت آيت الله العظمي سيستاني
● امروز آبروي اسام وابسته به آبروي جمهوري اسلامي و آبروي جمهوري اسلامي وابسته به آبروي حضرت آيت الله خامنه اي است. برويد قدر آقاي خامنه اي را بدانيد، اگر مديريت ايشان نبود ايران از عراق و افغانستان بدتر بود.
من زمان آقاي خميني هر شب برايشان دعا مي کردم و امروز براي آقاي خامنه اي هر شب دعا مي کنم.
فکر نکنيد نظام جمهوري اسلامي فقط متعلق به ايران است، بلکه به کل عالم اسلام و شيعيان جهان تعلق دارد و لازم است پشت سر رهبري نظام و در ظل هدايت ايشان به گونه اي حرکت کنيد که مؤيد وحدت و يکپارچگي نظام باشد.

حضرت آيت الله حق شناس
● … راجع به حضرت آقاي خامنه اي سوال کردند، گفتم که فعلا صحبت اعلم و غير اعلم نبايد کرد، بايد ببينيم که چه کسي عَلَم دستش است و ديگران تبعيت بايد بکنند. حالا فعلا عَلَم دست وجود مبارک ايشان است، بايد ديگران تبعيت بکنند. و عرض مي شود چون علمدار افتاد، ديگر حساب همه را خواهند رسيد.

حضرت آيت الله محمد يزدي
● در جلسه اي در خصوص فتنه اخير من خيلي ناراحت بودم و مي خواستم گريه کنم، اما آقا به من اميدواري دادند که ناراحت نباش اين مسأله هم مي گذرد. يک شخصي همانند رهبر معظم انقلاب که مسئوليت امت اسلامي را دارد، امام عصر (عج) ايشان را کمک مي کنند، چون در برخي قضايا کل امت و جامعه اسلامي در خطر قرار مي گيرد و مقام معظم رهبري هم مسئوليت حفاظت از اين امت را دارد و اگر امام عصر (عج) ايشان را تنها بگذارد و در تصميم گيري اشتباه کند، جامعه اسلامي آسيب مي بينند؛ بنابراين، عنايت خاص امام زمان (عج)را، من پشت سر همه تدبيرهاي مقام معظم رهبري مي بينم؛ به همين دليل هم گاهي ايشان به قم مي آيند و بر مي گردند، بدون اين که کسي متوجه شود.
● معتقدم ايشان عالي ترين تدبير را در حوادث دارند. بعد از امام راحل يکي از ذخاير پر قيمتي که خداوند براي اين امت و براي شرايط اين زمان ذخيره کرده است، آيت الله العظمي خامنه اي (حفظه الله) است که ما وقتي محاسبه مب کنيم ، اگر قرار بود در شرايط حساسي مانند امروز کس ديگري غير از ايشان در مقام رهبري باشد، معلوم نبود چه بر سر کشور مي آمد.

حضرت آيت الله شبيري زنجاني
● وقتي ايشان رئيس جمهور شدند، بعد از حادثه مسجد اباذر من ديگر ايشان را نديده بودم تا يک وقتي آمدند و گفتند: آقا مايلند شما را ببينند. خدمتشان تلفن کردم. آقا فرمودند حال از ما نمي پرسيد؟ گفتم: « چطور مي شود نپرسم؟ شما متعلق به تمام ملت هستيد. من بخواهم وقت شما را بگيرم خيانت است. » فرمودند: « ما چيزي نيستيم. » رفتم خدمتشان. کيفيت برخورد ايشان را که ديدم، همان تواضع هميشگي را مشاهده کردم. آمدم دستشان را ببوسم که دستشان را کشيدند. ماه بعد که حاج آقا مجتبي تهراني نزد ايشان رفته بودند، با من صحبت کردند و گفتند: « ارادتم به آقاي خامنه اي ده برابر شد. رفتم و ديدم خودشان را گم نکرده اند. » من تلفن کردم و گفتم: « آن روزي که مي خواستم دست شما را ببوسم، فکر نکنيد تعظيم در برابر قدرت بود. من ديدم شما خودتان را نباخته ايد و همان آقاي خامنه اي مدرسه نواب هستيد. از اين جهت خواستم دستتان را ببوسم. به خاطر اين نعمت بزرگ خداوند را شکر کنيد. » خوشبختانه بعد از آن هم ايشان همواره در خودسازي کوشا هستند و خودشان را نباخته اند.

حضرت آيت الله شهيد دستغيب
● چيزي که بنده نسبت به اين شخص بزرگ فهميده ام ، اين است که فردي است خدايي، هوي پرست نيست، مقام نمي خواهد، قدرت نمي خواهد به دست گيرد، امتحان خودش را پيش از پيروزي و بعد از پيروزي داده است، در هر پُستي که بوده امتحان خودش را داده، کسي که امام جمعه تهران باشد، آن وقت در جبهه ها برود، در سنگر ها از اسلام دفاع کند. اين مرد بزرگ مقامي براي خودش قائل نيست، به عين مثل رهبر عظيم الشأن. امام فرموده به من خدمتگزار بگوييد بهتر است از اينکه رهبر بگوييد. آقاي خامنه اي هم اين جوري است، مقام نمي خواهد، مقام بر روي او اثر نمي گذارد.