عملیات ظفر ۳ به دو طریق نامنظم و ایذایی انجام شد:
عملیات ظفر ۳ به دو طریق نامنظم و ایذایی انجام شد:

عملیات نامنظم ظفر ۳
همکاری‌ بزرگ‌ با معارضان‌ کرد عراقی‌

قرارگاه‌ «رمضان» نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در تاریخ‌۲۵ آبان‌ ماه‌ سال‌۶۶ عملیات‌ نامنظم‌ ظفر۳ را به‌ منظور انهدام‌ مراکز نظامی‌ و تأسیسات‌ اقتصادی‌ دشمن‌ در عمق‌ جبهه‌ شمالی‌ دشمن‌ طرح‌ریزی‌ و اجرا کرد. این‌ عملیات‌ در منطقه‌ عملیاتی‌ «دربندیخان» واقع‌ در جنوب‌ استان‌ «سلیمانیه» و بخش‌ «سنگاو» از استان‌ کرکوک‌ و با رمز «یا رسول‌ الله» آغاز شد.

طی‌ این‌ عملیات، شماری‌ از پایگاه‌ها و تأسیسات‌ و سلاح‌هاو ادوات‌ دشمن‌ به‌ این‌ شرح‌ در منطقه‌ منهدم‌ گردید:

– مرکز پشتیبانی‌ و مقر فرماندهی‌ لشکر۳۶ پیاده.
– تأسیسات‌ نیروگاه‌ سد دربندیخان.
– پایگاه‌ حفاظتی‌ دشمن‌ در اطراف‌ دربندیخان.
– کنترل‌ موقت‌ جاده‌ سلیمانیه‌
– بغداد در منطقه‌ «بانی‌ خلال».
– ۱۰۵ دستگاه‌ انواع‌ خودرو نظامی‌
– یک‌ فروند چرخبال.
– چندین‌ دستگاه‌ تانک‌ و نفربر.

همچنین‌ تعداد۷۵۰ تن‌ از نیروهای‌ دشمن‌ کشته، زخمی‌ و اسیر شدند.

در عملیات‌ ظفر۳ که‌ با همکاری‌ معارضان‌ کرد عراقی‌ به‌ انجام‌ رسید، مقدار فراوانی‌ سلاح‌ و مهمات‌ به‌ غنیمت‌ نیروهای‌ خودی‌ درآمد.

یورش دلاورانه به ستون های دشمن
یکی از عملیات های نامنظم دوران دفاع مقدس که با همکاری معارضان کرد عراقی صورت گرفت، عملیات ظفر ۳ در ۲۵ آبان سال ۶۶ بوده است.

این عملیات هر چند به صورت نامنظم ( کوچک و غیر گسترده) در منطقه ای به وسعت دربندیخان در جنوب استان سلیمانیه اجرا شد اما دستاوردهای بزرگی برای کشور در بر داشته است.

این عملیات را قرارگاه ˈرمضانˈ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشت و هدف از آن نیز انهدام مراکز نظامی و تأسیسات اقتصادی دشمن در عمق جبهه شمالی دشمن بود.

این عملیات در منطقه عملیاتی ˈدربندیخانˈ واقع در جنوب استان ˈسلیمانیهˈو بخش ˈسنگاوˈ از استان کرکوک و با رمز ˈیا رسول اللهˈ آغاز شد.

طی این عملیات، مرکز پشتیبانی و مقر فرماندهی لشکر ۳۶ پیاده، تأسیسات نیروگاه سد در بندیخان، پایگاه حفاظتی دشمن در اطراف دربندیخان و منطقه ˈبانی خلالˈ در بغداد منهدم شد.

در این عملیات ۱۰۵ دستگاه انواع خودرو نظامی ، یک فروند چرخبال و چندین دستگاه تانک و نفربر به غنیمت نیروهای خودی در آمد.

در این عملیات ضمن کنترل موقت جاده سلیمانیه تعداد ۷۵۰ تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند. دستاوردهای این عملیات روحیه مضاعفی به نیروهای ایرانی برای استمرار عملیات ها در جبهه ها بخشید.

خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عملیات: ظفر ۳ (نامنظم)

زمان‌ اجرا: ۲۵/۸/۱۳۶۶

تلفات‌ دشمن‌ (کشته، زخمی‌ و اسیر):۷۵۰

رمز عملیات: (یا رسول‌ الله)

مکان‌ اجرا: منطقه‌ عملیاتی‌ دربندیخان‌ در جنوب‌ استان‌ سلیمانیه‌ عراق‌

ارگان‌های‌ عمل‌کننده: رزمندگان‌ قرارگاه‌ برون‌ مرزی‌ رمضان‌ و معارضان‌ کرد عراق‌

اهداف‌ عملیات: حمله‌ به‌ مراکز نظامی‌ و تأسیسات‌ اقتصادی‌ دشمن

نقشه عملیات

عملیات ایذایی ظفر۳

ضربه به بخشی از نیروهای دشمن

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱ بامداد ۷ تیرماه ۱۳۶۴ بمنظور ضربه زدن به بخشی از نیروهای دشمن در شمال غربی خط خودی – جبهه شمالی جنگ عملیات محدود و ضربتی ظفر ۳ را به اجرا گذاشت . در این یورش ۲۰ دستگاه خودرو ، ۱۲ زاغه مهمات و شماری از سنگرهای انفرادی و اجتماعی دشمن منهدم شد .

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : ظفر ۳ (ایذایی)
زمان اجرا : ۷/۴/۱۳۶۴
مکان اجرا : شمال غربی خط خودی – جبهه شمالی جنگ
ارگان های عمل کننده : نیروی‌ زمینی‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران
اهداف عملیات : ضربه زدن به بخشی از نیروهای دشمن به صورت ضربتی و محدود

نقشه عملیات