مولف : (رضا حاجى ابراهیم)
فهرست مطالب

مقدمه

درآمد

تفاوت کلام با فلسفه دین

اقسام ادیان

وحى از دید مسیحیت

سرشت وحى

دید گزاره اى

و………………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید