شيخ محمود شبستري
(تأليف سال ٧١٧ هجري قمري)
به نام آن كه جان را فكرت آموخت/چراغ دل به نور جان برافروخت
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن/ز فيضش خاك آدم گشت گلشن

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید