در محضر آیت الله بهجت
حضرت آیت الله بهجت(ره):
اگرانسان تکالیفش رارعایت کند،ازفرشته بالاتراست؛ و دیگرغصه نبایدبخورد.
درمحضربهجت ج1ص188″