(آیت الله ناصر مکارم شیرازی)
پیشگفتار
مسئله روح یک مسئله جنجالى و پرغوغا!
به سرعت یک اپیدمى
۱۲۰ هزار نامه دعوت!
بخش اوّل: تـناسخ و عود ارواح
تاریخچه و سرچشمه عقیده تـناسخ یا عود ارواح
انگیزه هاى تاریخى
نخستین دلیل بر ابطال عقیده تـناسخ: ارتجاع ممکن نیست
نظریّه یک فیلسوف مشهور

و………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید