ترجمه : الخصائص الحسینیّة

تاءلیف : آیت اللّه حاج شیخ جعفر شوشترى

ترجمه و نگارش : علیرضا کرمى

تحقیق و ویرایش : سیّد محمّد حسینى
مقدّمه محقّق
سلام و درود بر خورشید جهان افروزى که درخشش نور او، تمام هستى را از ناسوت تا ملکوت و از ملکوت تا لاهوت ، فراگرفته و دیده تمام ساکنان آسمان و زمین ، انبیا و اولیا را در مقابل عظمت خود، خیره ساخته است .
سلام و درود بر ماه جهان تابى که شعاع نور او قلوب تمام جنّ و انس ، ملکوتیان و جبروتیان را روشنى بخشیده و همه را در برابر همّت والا واراده فولادین خویش ، مبهوت و حیران نموده است .
سلام و درود بر بزرگ آموزگار آزادى که با شعار:
لاارى الموت الاّ سعادة والحیاة مع الظّالمین الاّ برما
چگونه بودن و چگونه شوریدن بر علیه ستم و ستمگرى را، بر تمام آزادمردان و ژرف اندیشان عالم آموخت .
جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید