این کتاب در مورد ظهور حضرت مهدی(عج الله فرجه) و ویژگی های حکومت او بحث می ک
حكومت جهانى مهدى (عج)

همه افراد كنجكاو از خود مى پرسند

آينده روشن

تكاملى جامعه ها

هماهنگى با نظام آفرينش

واكنشهاى اجتماعى

الزامها و ضرورتهاى اجتماعى

نشانه هايى از خود آگاهى مردم جهان

و………………………….
جهت دریافت فایل html کلیک نمایید