(شیخ عباس قمی)

کتاب ارزنده منتهى الآمال یکى از بهترین و شیواترین و مشهورترین آثار محقق نامى و محدث معروف حاج شیخ عباس قمى رحمهم‏الله (حدود ۱۲۹۴ ه . ق ـ ۱۳۵۹ ه .ق) به شمار مى‏آید. این کتاب با سبکى دلپذیر و با تبحرى کامل براى استفاده عموم به خصوص علما و مبلّغین اسلام نگارش یافته است.