واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران

انتشارات مسجد مقدس جمكران

فهرست مطالب

پيشگفتار

ميلاد حضرت مهدى (عليه السلام) مبارك باد

راه شناخت مهدى (عليه السلام)

مهدى (عليه السلام) و قرآن

ب) شريك قرآن

ج) تلاوت كننده و ترجمان قرآن

د) قرائت كننده و تفسيرگر قرآن

هـ ) تعليم دهنده احكام قرآن

و) احياگر قرآن

مهدى (عليه السلام) در قرآن

حضرت مهدى (عليه السلام) در احاديث قدسى

و………………………..
جهت دریافت فایل html کلیک نمایید
از حالت فشرده خارج نمایید