تأليف : آيت الله العظمى صافى گلپايگانى

تحقيق و ويرايش :واحد تحقيقات مسجد مقدّس جمكران

فهرست مطالب

به عنوان پيشگفتار

مقدمه مؤلف

تشيّع

1 ـ عدم تأثير عوامل تاريخى در پيدايش تشيّع

2 ـ شيعه و قيام مسلّحانه

3 ـ امام صادق (عليه السلام) و مذهب تشيّع

4 ـ پيش از امام صادق (عليه السلام)

5 ـ علمى بودن ايدئولوژى شيعه

6 ـ موضع شيعه در برابر زمام داران غاصب

و………………………..
جهت دریافت فایل html کلیک نمایید
از حالت فشرده خارج نمایید