تهيه كننده : مركز تحقيقات اسلامى سپاه

مقدمه
مناسبتهاى شمسى
1 فروردين
عيد نوروز
2 فروردين
عمليات فتح المبين
2 فروردين
تهاجم رژيم شاه به فيضيه
6 فروردين
عزل منتظرى
12 فروردين
روز جمهورى اسلامى
19 فروردين
شهادت آية الله سيد محمد باقر صدر
20 فروردين
قطع رابطه سياسى ايران و آمريكا
21 فروردين
شهادت امير سپهبد صياد شيرازى
29 فروردين
روز ارتش
و…………………
جهت دربافت فایل html کلیک نمایید
از حالت فشرده zip خارج نمایید