مؤ لف : آية الله سيد مرتضى عسكرى
فهرست مطالب
سخن مترجم
ديدگاه دو مكتب درباره مصادر تشريعى اسلام
بخش اول : نظر دو مكتب درباره قرآن كريم
بخش دوم : دو مكتب ، و سنت پيامبر (ص )
بخش سوم : فقه و اجتهاد از ديدگاه دو مكتب
بخش چهارم : قرآن و سنت ، مصادر تشريع در مكتب اهل بيت (ع )
بخش پنجم : فشرده بحثهاى دو مكتب درباره مدارك شريعت اسلامى

جهت دربافت فایل html کلیک نمایید
از حالت فشرده zip خارج نمایید