مؤ لف :غلامحسن اسدى ملا محله اى
مقدمه ناشر
مقدمه
بلال بن ریاح (وفات ۲۰ ق )
سلمان فارسى (وفات ۳۶ ق )
ابوذر: وفات (۳۱ یا ۳۲ ق )
عبدالله بن مسعود (مشهور به ابن مسعود): (وفات ۳۲ ق )
اویس قرنى (شهادت ۳۷ ق )
عمار بن یاسر (شهادت ۳۷ ق )
مالک بن نویرة
سعد بن مالک
حارث بن عبدالله همدانى
زید بن صوحان العبدى

و……………

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید