کتاب عاقبت بخیران عالم نوشته علی محمد عبدالهی در ۲ جلد می باشد

مقدّمه
تهذیب نفس
بدون تردید سازندگى درونى و اصلاح و تهذیب نفس در سعادت فردى و اجتماعى ، دنیوى و اخروى انسان ، نقش بسزایى دارد. بطورى که اگر انسان تمامى علوم را تحصیل کند و کلّیه نیروهاى طبیعت را تسخیر نماید، امّا از تسخیر درون و تسلّط بر نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال باز خواهد ماند.
مجهول ترین حقایق براى انسان خود انسان و استعدادهاى نهفته و کمالاتى است که در قوّه دارد. با همه پیشرفت هاى عظیمى که در علم و صنعت نصیب بشر شده و با همه کشفیات شگفت آورى که در دنیاى جمادات و نباتات و جانداران صورت گرفته ، هنوز انسان عنوان ناشناخته دارد. بشر توانسته است در درون اتم و در فضاى کیهانى ، از نظر علمى به توافق برسد امّا هنوز در مساءله سعادت و راهى که باید براى خوشبختى کامل ، در پیش بگیرد به توافق نرسیده است .
تمام پیشرفتهاى علمى و صنعتى ، در صورتى که همراه با اصلاح درون انسان نباشند، بسان کاخهاى سر به فلک کشیده اى هستند که بر بالاى کوه آتشفشان بنا گردیده اند. از این رو تربیت روحى و اخلاقى انسان و در یک کلام انسان شناسى براى هر جامعه اى ، امرى به غایت جدّى و حیاتى است ؛ چرا که :
من عرف نفسه فقد عرف ربّه
هر کس خود را بشناسد خدایش را نیز خواهد شناخت .
جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید