اهم مباحث: آسیب شناسی و ارائه راهکارهای برای مشکلات صالحین
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین: امروز در جلسه ای صمیمی و تخصصی که در محل معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء استان آ.غربی برگزار گردید استاد محترم بعد از شنیدن موانع و مشکلات از مسئولین تعلیم و تربیت و خواستار ارائه پیشنهادهایی مینی بر ریشه کن کردن موانع و مشکلات به ارائه راهکارهای کاملا” تخصصی و قابل اجرا پرداخت.
طی این جلسه استاد محترم با تاکید بر حضور مستمر سرمربیان و مربیان در حلقات سطح های مورد نظر از مسئولین تعلیم و تربیت خواست تا روال اداری صالحین بر بدنه صالحین و کیفیت حلقه ها تاثیر منفی نگذارد.
حجت الاسلام سلامتی در این جلسه تنها راه برون رفت از روزمرگی در پایگاههای بسیج را همین حلقات صالحین دانستند.