استاد علی صفایی حائری
مقداری از دعاهای حضرت در ایام هفته است که به آن اشاره می‌کنم، این طور نیست که بشود حق مطلب را ادا کرد.

ولی اعتقادم این است که در جمله‌هایی که خیال می‌کنیم باری ندارد و بافته شده، تأمّلی داشته باشیم. سؤال کنیم و زمینه‌هایی را فراهم کنیم. اینجاست که وقتی احساس می‌کنیم زیر همین کلمه‌های به ظاهر ساده این بار از معرفت هست، تعجب می‌کنیم.

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید