دعا کننده به ثواب طلب علم نائل می شود.
دعا تعجیل فرج بهترین و محبوب ترین اعمال نزد خداوند و مایه خرسندی خداوند متعال و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است.

دعا برای تعجیل فرج باعث آمرزش گناهان و تبدیل سیئات به حسنات است.

تعظیم و اجابت دعوت خداوند متعال و رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم است.

رستگار شدن به شفاعت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام زمان (ارواحنا فداه) را به دنبال دارد.

وفای به عهد و پیمان الهی و ادای اجر رسالت پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است.

موجب استجابت دعاشده، دفع بلا و عقوبت از اهل زمین و نزول نعمت و وسعت روزی را باعث می شود.

موجب رستگار شدن به دیدار آن حضرت در بیداری یا خواب است.

سبب بازگشت و رجعت به دنیا در زمان ظهور است.

باعث زیاد شدن نور امام زمان (ارواحنا فداه) در دل می شود.

ایمنی از عذاب و عقوبت آخرت را موجب می شود.

در حکم یاری خداوند متعال است.

مایه طول عمر می شود.

دعا کننده به ثواب طلب علم نائل می شود.

دعا کنند با امیرالمؤمنین علیه السّلام محشور شود و هم درجه با ایشان خواهد بود.

امام زمان (ارواحنا فداه) در حق دعا کننده دعا می کند.

دعا کنند برای فرج محبوب ترین خلایق نزد خداوند متعال و رسول خداست صلّی الله علیه و آله و سلّم.

منبع: آشتی با امام عصر علیه السّلام، ص ۳۲.