نام كتاب: پندهاى كوتاه از نهج‏ البلاغه
نويسنده : هئيت تحريريه بنياد نهج ‏البلاغه
آنچه در اين كتاب كوچك مى‏ خوانيد، بخشى از كلمات و جملات كتاب ارجمند((نهج البلاغه)) است، كه به اين صورت ساده، براى شما فراهم شده است