نرم افزار جامع نبی الاکرم ویژه زندگانی حضرت محمد (ص)
نرم افزار نبی الاکرم، نرم افزاری جامع در زمینه زندگانی، غزوات، معجزات و نبوت پیامبر خاتم، حضرت رسول اکرم (ص) اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار کاربران عزیز قرار می دهد
منبع :
www.goftomanedini.com
www.eteghadat.com
www.andisheqom.com
hawzah.net
kashmiri.blogfa.com
www.shreh.com