این نرم افزار توسط گروه نرم افزاری یا مهدی طراحی و راه اندازی شده است
با امکانات جانبی زیاد که توسط گروه نرم افزاری یا مهدی طراحی و راه اندازی شده است را برای همه عزیزان مومن آماده کرده ایم.امیدوارم که برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد.

قسمت های مختلف برنامه:
باب اول
باب دو
باب سوم
ملحقات
راهنما

جهت دریافت فایل روی تصویر کلیکی کنید