این مجموعه حاوی اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری است که به صورت E.book منتشر شده است.
با دریافت این کتاب الکترونیکی، می توان بدون نیاز به اینترنت از متن پرسش و پاسخ های مطرح شده استفاده کرد.
برای دریافت این نرم افزار روی تصویر کلیک کنید