ص.آذرغربی/تشکیل حلقه سرمربیان خواهر با استاد شجره طیبه صالحین
استاد محترم سرمربیان را مکلف به پیگیری حضوری و شخصی امورات حلقه مربیان کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین: جلسه سرمربیان خواهر با استاد محترم شجره طیبه صالحین به مدت 2 ساعت در محل ساختمان تعلیم و تربیت سپاه شهداء برگزار گردید.که مباحثی در راستای شناخت معیب و موانع مطرح شد.
استاد محترم سرمربیان را مکلف به پیگیری حضوری و شخصی امورات حلقه مربیان کردندتا نتیجه را در مدت 20 روز به محضر حاج آقا سلامتی گزارش دهندجهت پیگیری مطلوب و نتیجه دهی این حلقه ها.