كارگاه آموزشي راه اندازي پرتال هاي شجره طيبه صااحين حوزه هاي شهري برادران و خواهران رده هاي ناحيه اروميه برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین ؛ كارگاه آموزشي راه اندازي پرتال هاي شجره طيبه صااحين حوزه هاي شهري برادران و خواهران رده هاي ناحيه اروميه برگزار شد.

در اين كارگاه آموزشي كه با حضور مسئولين تربيت و آموزش وصالحين حوزه هاي شهري و با همت تربيت و آموزش سپاه اروميه تشكيل يافته بود نحوه راه اندازي و درج محتوا و بارگزاري عكس و فيلم و بهينه سازي استفاده از پرتال هاي صالحين آموزش داده شد.

اين كارگاه آموزشي كه بيش از 4 ساعت به طول انجاميد با تشريح نحوه كاركرد پرتال و پذيرايي از حاضرين پايان يافت .