شهید سید محمد شكری
خیره شده بود به آسمون. حسابی رفته بود توی لاك خودش. بهش گفتم:” چی شده محمد؟”
انگار كه بغض كرده باشه ، گفت:” بالاخره نفهمیدم ” ارباً اربا ” یعنی چه؟ می گن آدم مثل گوشت كوبیده می شه! یا باید بعد از عملیات كربلای 5 برم كتاب بخونم یا همین جا توی خط بهش برسم… ”
توی بهشت زهرا (س) كه می خواستند دفنش كنند ، دیدم جواب سوالش رو گرفته.
با گلوله توپی كه خورده بود روی سنگرش…
– شهید سید محمد شكری