نویسنده: حسین فتاحی
این کتاب داستانی است از زندگی سرتیپ خلبان شهیدعباس بابایی فرمانده پایگاه‏های هوایی اصفهان و تهران در زمان جنگ. ابتدای کتاب با عنوان «طلوع یک ستاره» که به زندگی‏نامه‏ مختصر او و خاطراتی از دانشکده خلبانی شروع شده است. 10 بخش دیگر کتاب را داستان‏هایی با عناوین: بابای مدرسه، باغبان، آمپول‏زن کوچک، نامه، کاپیتان، طناب مرزی، ذرت فروش، فرشته نجات، هواپیمای سی – 130 و پرواز سفید تشکیل می‏دهند.

کتاب پرواز سفید نوشته حسین فتاحی که به صورت PDF آماده شده است.