نویسنده: داوود بختیاری دانشور
کتاب قصه فرماندهان ج10- مسافر، بر اساس زندگی شهید غلامحسین افشردی، حسن باقری به نویسندگی داوود بختیاری دانشور توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کتاب حاضر، زندگی‏نامه داستانی شهید “غلامحسین‏ افشردی” (حسن باقری) از فرماندهان ایام جنگ است. با آغاز جنگ ایران و عراق عازم جبهه جنوب شد و تا فرماندهی قرارگاه نصر پیش رفت، پس از عملیات ‏رمضان فرمانده قرارگاه کربلا شد و سپس جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه؛ که در همین مقام در اواخر سال 1361 و در سن 27سالگی به شهادت رسید.

صبح بيستم اسفند ماه 1334 در راه بود. هنوز سرما ي زمستاني مجالي به طراوت هواي بهاري نداده بود؛ مرد مي‌دانست روز تولد امام حسين((ع) است. به دلش برات شده بود كه امام مرادش را مي‌دهد. از اتاق بيرون آمد تا زن‌ها به بالين همسرش بروند؛ ماماي محلي، زودتر از همه آمده بود، مرد تكيه داده بود به ديوار و آسمان را نگاه مي كرد:
يا امام حسين، غلام يا كنيز خودت را نجات بده. نگذار اين زن اين همه درد
بكشد.
با خود مي‌گفت و چشمة اشكش مي‌جوشيد. نمي دانست چه وقت است، ناگهان صداي صلوات شنيد، دلش لرزيد، منتظر بود تا خبر خوشي بشنود .
انتظارش طولاني نشد. ماماي محلي در كنار چند زن ديگر بيرون آمد . لبخندشان مثل هوايي ابرآلود بود. مرد نمي دانست كدام را باور كند.

بچه به دنيا آمد پسر است.