نگارش : على رستمى
فهرست مطالب

نماز در کلام امام خمینى (ره )
نماز در کلام مقام رهبرى آیة الله خامنه اى
شعر نماز ((گوهر مقصود ))
پیشگفتار: سخنى از مؤ لف
آغاز
آیه ۱ : پرهیزکاران نسبت به نماز
آیه ۲: سفارش خداوند به نماز جماعت
آیه ۳ : استعانت بوسیله صبر و نماز
آیه ۴ : سفارش مردم به اقامه نماز
آیه ۵ : نماز سبب فرستادن خیرات به آخرت
آیه ۶ : مقام ابراهیم ،جایگاه نماز
آیه ۷ : استعانت بوسیله صبر و نماز
آیه ۸ : نیکوکاران در نماز و وفاکنندگان به پیمان
آیه ۹ : مراقبت در نمازها مخصوصا نماز ظهر
و………………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید