فظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست»
)« خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته‏اند و خود را هم چون فاطمه و زینب حفظ می ‏کنند… هدف‏دار در جامعه حاضرشده‏اند.» (رییس جمهور شهید محمد على رجایى)

۲)«اى خواهرم: قبل از هر چیز استعمار از سیاهى چادر تو می ‏ترسد تاسرخى خون من.» (شهید محمد حسن جعفرزاده)

۳) «مادرم… من با حجاب و عزت نفس و فداکارى شما رشد پیدا کردم.» (شهید غلامرضا عسگرى)

۴)«شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنویت و صفا مى‏کشاند.» (شهید على رضائیان)

۵) «از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند، زیرا که‏حجاب خون‏بهاى شهیدان است.» (شهید على روحى نجفى)

۶) «و تو اى خواهر دینى‏ام: چادر سیاهى که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده تر است.» (شهید عبدالله محمودى)

۷)«خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بى‏اعتنایى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد. (شهید على اصغر پور فرح آبادى)

۸)«به پهلوى شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب ‏را، حجاب را، رعایت کنید.». (شهید حمید رستمى)

۹) «خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مى زند.» (شهید بهرام یادگارى)

۱۰)«یک دختر نجیب باید باحجاب باشد.» (شهید صادق مهدى پور)

۱۱)«از تمامى خواهرانم مى‏خواهم که حجاب این لباس رزم را حافظ باشند.» (شهید سید محمد تقى میرغفوریان)

۱۲)«خواهرم: از بى حجابى است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش.» (شهید حمید رضا نظام)

۱۳) «حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست» (شهید محمد کریم غفرانى)

۱۴) «خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادرسیاهتان و تقوایتان مىکشید.» «حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را مى بینى و دشمن تو را نمى بیند.»

(سردار شهید رحیم آنجفى)

[مجموعه‌ی وصیت نامه‌های شهدا درباره‌ی حجاب]