نویسنده: محمود جوانبخت
این كتاب 9خاطره و سرگذشت كوتاه از زندگی شهید ناصر كاظمی از دوران جوانی و دفاع مقدس به چاپ رسیده است .او متولد 1335بود .قبل از انقلاب به جرم مبارزه با رژیم شاه مدتی در زندان به سر برد .پس از انقلاب به عضویت سپاه در آمد و در مناطق زابل، خوزستان و كردستان انجام وظیفه نمود .مدتی فرماندار و فرمانده سپاه پاسداران پاوه بود و مناطق زیادی از غرب كشور را از وجود ضد انقلاب پاكسازی كرد .در همین زمان مجروح شد ;اما پس از بهبودی به فرماندهی سپاه سنندج منصوب شد .سرانجام در شهریور 1361در حین عملیات پاكسازی محور “پیرانشهر ـ سردشت “به شهادت رسید .گفتنی است این كتاب هشتمین جلد از مجموعه “قصه فرماندهان “است