به مسائل فيزيولوژيک بلوغ و رفتارهاي نوجوان و تغيير و تحولات شخصيتي و شکل گيري هويت فرد اهميت داده شود
نياز به دو دسته تقسيم می‌شود :
نيازهاي زيستي
نيازهاي رواني

نيازهاي زيستي:
نيازهايي هستند که بقاي موجود زنده به آن‌ها وابسته است مثل آب، غذا و اکسيژن.
نيازهاي رواني:
نيازهايي هستند که تأمين کننده روح و روان فرد براي تأمين زندگي هستند مثل نياز به امنيت، نياز به خود شکوفايي.
نيازهاي عمومي يعني نيازهايي که به تمام گروه‌های سني اعم از کودکي تا سال‌خوردگی مربوط می‌شود مثل نياز به محبت، تعلق خاطر، احساس امنيت، پذیرفته، موفقيت، آزادي و ترس از گناه.

نيازهاي دوره نوجواني عبارتند از :
1- نياز به سازگاري با دوره نوجواني، نوجواني، دوران تغيير و تحول فيزيولوژيک و روان شناختي است و همين وضع طبيعي،نيازهاي خاصي را در نوجوان به وجود می‌آورد که عبارتند از :
الف) نياز به سازگاري با تغييرات فيزيولوژيک ( عنصري )
ب) نياز به جنس مخالف ( مخالف )
ج) نياز به آزادي از وابستگي و قيدهاي بچه‌گانه.

2- نياز به کمک و راهنمايي بزرگ سالان در حل مسائل شخصي.
نوجوان در عين حال که شديداً می‌خواهد و می‌کوشد مستقل باشد، خود را از سلطه والدين آزاد کند لکن به سبب کمبود تجربه، همواره نيازمند است که در حل مسائل شخصي و توفيق در سازگاري با محيط از حمايت و راهنمايي والدين، معلمان و ساير افراد مورد اعتمادش برخوردار شود و اين راهنمايي، چنانکه قبلاً گفته شد، بايد از روي احتياط، آگاهي کامل، محبت و احترام به شخصيت نوجوان انجام گيرد.
3- نياز به يادگيري اصول بزرگ سالان
نوجوانان در دوره نوجواني بايد به نحوه ورود به دنياي بزرگ سالان آشنا شوند. اين امر به کمک والدين و مربي صورت می‌گیرد.
4- نياز به آمادگي زناشويي: نوجوان در دوره نوجواني با مسائل ازدواج و همسرگزيني آشنا می‌شوند.
5- نياز به تکامل استعدادها در زمینه‌های شغلي است.
دوره نوجواني، نوجوان در ذهن خود مشاغل مختلف را آزمايش می‌کند. لذا والدين و مربيان با توجه به توانایی‌ها و استعدادهايشان بايد آن‌ها را به سمت مشاغل متناسب با هويت و شخصيت شان سوق دهند.

6- نياز به کسب مهارت‌های لازم براي زندگي:
نوجوانان نيازمند به کسب دانش و اطلاعات کافي در زمینه‌های مختلف زندگي در اين دوره هستند و اين امر به کمک والدين و خصوصاً مربيان صورت می‌گیرد که بايد کمک بسياري در زمينه کسب مهارت‌ها به نوجوانان کنند.
اگر نیازهای مختلف نوجوانان در زمینه‌های گوناگون ارضاء شود، دچار مشکل خاصي نخواهد شد. اما معمولاً عدم ارضاء تعدادي از نيازها ممکن است که مشکلاتي را در آن‌ها به وجود بياورد.

راهکارهاي رفع نيازها
در دوره نوجواني به علت تغييراتي که در جنبه‌های جسمي، ذهنی، اجتماعي و عاطفي پديد می‌آید نيازهاي مختلفي در نوجوان بروز می‌کند که اين نيازها بايد ارضاء شوند تا مسئله‌ای را در نوجوانان به وجود نياورند.
بايد به مسائل فيزيولوژيک بلوغ و رفتارهاي نوجوان و تغيير و تحولات شخصيتي و شکل گيري هويت فرد اهميت داده شود.
والدين و مربيان، دوستان و بزرگ سالان بايد بدانند که نوجوان در چه وضعيتي قرار گرفته است و برآورد نشدن نيازهاي نوجوان ممکن است اختلالات و کمبودهايي از نظر روان شناختي به وجود بياورد . زيرا بيشتر نيازها، نيازهاي روان شناختي هستند.
تغييرات فيزيولوژيک ناشي از بلوغ براي نوجوان غافلگير کننده است و موجب ناسازگاری‌های دروني می‌شود. والدين بايد روش‌های سازگاري با تغييرات را در نوجوان ايجاد بکنند و يا با راهنمايي و هدايت، خود نوجوان راه حل‌های آن را پيدا بکند و کم کم با وضعيت جديد سازگار شود.

” لوين ” روانشناس معروف معتقد است:
بزرگ سالان و کودک تقريباً مشکلات يک دنيا را تحمل می‌کنند. نوجوان نا گریز است مشکلات خود را تحمل کند. از طرفي در دوره کودکي خواهان تحمل مشکلات بزرگ سالان است و از طرف ديگر نوجوان، بزرگ شده اما در عين حال او را کودک می‌پندارند.

” لوين ” می‌گوید :
بلوغ يک دوره انتقال همراه با تغييرات شديد شخصيتي است و کودک نمی‌داند کودک است يا بزرگ‌سال.
علاوه بر والدين، در آموزشگاه نيز با توجه به نيازهاي نوجوانان بايد برنامه ریزی‌هایی انجام شود که نوجوان بتواند مسير زندگی‌اش را به سهولت ادامه بدهد و در زمینه‌های درسي، موفقیت‌های تحصيلي مهارت‌ها و انتخاب شغل دچار مشکل نشود.
والدين و مربيان بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که تمام نيازهاي نوجوانان به يک اندازه و به يک شدت نيست و حتي دو نوجوان يک خانواده نيز به يک اندازه نيازهاي مشابهي ندارند. بنابراين با شناخت تمام نيازهاي نوجوان، کمک و راهنمايي به آن‌ها در ارضاء نيازهايشان، مشکلاتي رخ نخواهد داد. زيرا نيازها بايد هميشه به موقع و به صورت مشروط برطرف بشوند تا نوجوان به خوبي دوره نوجواني را با شکوفايي سپري کرده و به دوره بزرگ‌سالی و جواني وارد بشود
http://www.tv7.ir