در یک سوی طیف، سلفیان وهابی تکفیری قرار دارند که ب
اتحادیه بین المللی امت واحده اقدام به انتشار جزوه «جریان شناسی تقریبی و تکفیری در جهان اسلام» کرده است.

در این جزوه که به بررسی جریان‌های مختلف سلفی و دیدگاه‌های آنان می‌پردازد می‌خوانیم:«با توجه به گرایش های ضد تقریبی ابن تیمیه، شاید بسیاری تصور کنند که تمام سلفیان مخالف تقریب اند؛ اما تقریباً نیمی از سلفیان مدافع وحدت اسلامی اند. در یک سوی طیف، سلفیان وهابی تکفیری قرار دارند که بیشترین نقش را در ایجاد تفرقه دارند و در سوی دیگر طیف گروهی از اخوان المسلمین مصر قرار گرفته اند که تقریب مذاهب در دستور کار خویش قرار داده اند. در مقاله حاضر ضمن معرفی گرایش های مختلف سلفی و اندیشه های آنان، میزان ضدیت و یا هماهنگی آنان با اهداف تقریبی بررسی می شود.»

علاقه‌مندان می‌توانند این جزوه را از لینک زیر دریافت کنند.

دانلود جزوه: جریان شناسی تقریبی و تکفیری سلفیه در جهان اسلام