مهم‌ترین تاکیدات رهبر انقلاب و رهنمودهای ایشان برای توسعه علم و فناوری
علم و فناوری همواره یکی از مهم‌ترین تاکیدات رهبر انقلاب به خصوص در دهه اخیر بوده است. رهنمودهای ایشان برای توسعه علم و فناوری و ابعاد مرتبط با آن دارای اهمیت فراوان است. تلاش شده تا رهنمودهای ایشان در حوزه دیپلماسی علم و فناوری جمع آوری شود و در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد. خوانندگان گرامی می‌توانند این بیانات را در فایل پیوست مشاهده نمایند.

مجموعه بیانات رهبر انقلاب پیرامون دیپلماسی علم و فناوری