مثل چمران بمیرید

دانلود سخنان امام خمینی (ره) درباره شهید چمران«چمران در این دنیا شرف را بیمه کرد » (1:37)