امام كه

 -حقيقت امام، فكر امام، روح امام، درس امام و مكتب امام در ميان ملت ما و در ميان امت اسلامى باقى ماند.مقام معظم رهبری
-مسلمانها در هر نقطه ى دنيا جوانهاى مسلمان ، روشنفكران مسلمان ، نخبگان مسلمان فتوحات فكرى خود در ميدانهاى سياسى را برخاسته و برآمده ى از مكتب فكرى امام مى دانند.مقام معظم رهبری
-عدالت اجتماعى يكى از مهمترين و اصلى ترين خطوط در مكتب سياسى امام بزرگوار ماست .مقام معظم رهبری
-تفاوت امام با كسانى كه براى خود رسالت جهانى قائلند، اين است كه مكتب سياسى امام با توپ و تانك و اسلحه و شكنجه نمى خواهد ملتى را به فكر و به راه خود معتقد كند.مقام معظم رهبری
-در مكتب سياسى امام راءى مردم به معناى واقعى كلمه تاءثير مى گذارد و تعيين كننده است . اين ، كرامت و ارزشمندى راءى مردم است . از طرف ديگر امام با اتكاء به -قدرت راءى مردم معتقد بود كه با اراده ى پولادين مردم مى شود در مقابل همه ى قدرتهاى متجاوز جهانى ايستاد؛ و ايستاد.مقام معظم رهبری
-حرف نوى مكتب سياسى امام بزرگوار ما براى دنيا اين است كه در همه ى اركان برنامه ريزى هاى يك قدرت سياسى ، سياست با معنويت ، و قدرت با اخلاق همراه شود و اصول اخلاقى مورد مراعات قرار گيرد. مقام معظم رهبری
-مخاطب امام در سخن و ايده ى سياسى خود، بشريت است ؛ نه فقط ملت ايران .مقام معظم رهبری
-پيروزى جزو نعمتهاى خداست و امام به پيروزى علاقه مند بود نه اين كه علاقه مند نبود يا بى رغبت بود اما آنچه او را به سوى آن هدفها پيش ‍ مى برد، تكليف و عمل به وظيفه ى الهى بود؛ براى خدا حركت كردن بود. چون انگيزه ى او اين بود، لذا نمى ترسيد؛ شك نمى كرد؛ ماءيوس نمى شد؛ مغرور نمى شد؛ متزلزل و خسته هم نمى شد. اينها خاصيت عمل به تكليف و عمل براى خداست .مقام معظم رهبری
-اين كه از قول امام معروف است و همه مى دانيم كه گفته بودند ((ما براى تكليف عمل مى كنيم ، نه براى پيروزى ))، به معناى بى رغبتى ايشان به پيروزى نبود. بدون ترديد پيروزى در همه ى هدفهاى بزرگ ، آرزوى امام بود.مقام معظم رهبری
-حركت امام براى سعادت كشور و ملت ، بر مبناى هدايت شريعت اسلامى بود؛ لذا ((تكليف الهى )) براى امام كليد سعادت به حساب مى آمد و او را به هدفهاى بزرگِ آرمانى خود مى رساند.مقام معظم رهبری
-امام قوانين شريعت را بستر حركت خود مى دانست و علائم راهنماى حركت خود به شمار مى آورد.مقام معظم رهبری
-امام به اراده ى تشريعى پروردگار اعتقاد و به اراده ى تكوينىِ او اعتماد داشت و مى دانست كسى كه در راه تحقق شريعت الهى حركت مى كند، قوانين و سنت هاى آفرينش كمك گار اوست .مقام معظم رهبری
-همه ى رفتارها و همه ى مواضع امام حول محور خدا و معنويت دور مى زد.مقام معظم رهبری
-امام كه تجسم مكتب سياسىِ خود بود، سياست و معنويت را با هم داشت و همين را دنبال مى كرد؛ حتّى در مبارزات سياسى ، كانون اصلى در رفتار امام ، معنويت او بود.مقام معظم رهبری
-در مكتب سياسى امام ، معنويت از سياست جدا نيست ؛ سياست و عرفان ، سياست و اخلاق .مقام معظم رهبری
-در مكتب سياسى امام ، معنويت با سياست در هم تنيده است .مقام معظم رهبری
-مكتب سياسى امام ميدانى را باز مى كند كه گستره ى آن حتّى از تشكيل نظام اسلامى هم وسيع تر است .مقام معظم رهبری
-امام بزرگوار با مكتب سياسىِ خود بود كه توانست طلسم ديرپاى استبداد را در اين كشور بشكند.مقام معظم رهبری
-دشمنان انقلاب چاره يى ندارند جز اين كه با فلسفه ى امام ، با مكتب امام و با شخصيت امام كه همچنان زنده و پايدار است دشمنى كنند تا بتوانند اين ملت را به خيال خود به عقب نشينى و تسليم در مقابل خودشان وادار كنند.مقام معظم رهبری
-عامل مهم تسليم ناپذيرى و ايستادگى ملت ايران در راه پُر افتخار خود، فلسفه ى سياسى و مكتب سياسى امام است.مقام معظم رهبری