مصداق (عملوا الصالحات ) از دیدگاه امام خامنه ای….

رهبر انقلاب : در اقتصاد مقاومتی مسئولان باید به مسئله اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و ریخت و پاش های زائی توجه کنند.

امام خامنه ای در تشریح اقتصاد مقاومتی افزودند که اقتصاد مقاومتی ، ریاضت نیست بلکه اگر این سیاست ها اعمال شود موجب آسایش و رفاه خواهد شد.

ورود به میدان عمل اقتصاد مقاومتی یک عمل صالح است ، هرکه در این راه عمل و اقدام کند ، قطعا” مصداق “عملوا الصالحات” است.

متن کامل سخنان رهبر انقلاب در khamenei.ir قابل مشاهده است.