سردار خرم: شجره طیبه صالحین در اولویت برنامه های سپاه شهداء می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین:سردار فرماندهی محترم سپاه شهداء در جمع صمیمی سرگروههای صالحین حوزه یک شهری شهرستان میاندوآب با محوریت حلقه های صالحین حضور پیدا کردند.
سردار خرم ضمن اشاره به اهمیت صالحین ابراز امیدواری کردند که شجره طیبه صالحین یکی از اولویت های کاری فرمانده محترم سپاه شهداء بوده و ایشان تاکید کردند که باید حلقه های صالحین به طرف کیفی سازی سوق داده شود
سردار خرم در پایان این جلسه به سوالات سرگروهها پاسخ دادند.