مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با صدای مهدی سماواتی

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با صدای مهدی سماواتی با کیفیت عالی (33:29)