سرهنگ رضایی مسئول معاونت تعلیم و نربیت: حفظ و انسجام و معنویت افزایی و تعالی گردان های بیت المقدس در حلقه های صالحین محقق می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین : یکم و دوم اسفند ماه امسال شکوه ولایت مداری بسیجیان استان آذربایجان غربی بود.
گردانهای الی بیت المقدس با اهتمام جدی و عزمی راسخ ومصمم بر فتح قدس با جان فشانی و ایثار در قالب گردانهای الی بیت المقدس در جای جای استان از کوی و برزن استان محافظت میکردند.
گردانهای آماده نبرد با دشمن فرضی در قالب حلقه های صالحین سازماندهی شده بودند.
در این رزمایش برنامه های تربیتی ، معرفتی ، بصیرتی در قالب حلقه های صالحین برگزار گردید.