اگر بچه‌ها باایمان پرورش پیدا کردند، در آینده مى‌شود از آنها هر شخصیت عظیمى ساخت

 

   دانلود فایل صوتی بیانات امام خامنه ای،اهمیت تربیت فرزند