نویسنده: آیت الله سید علی خامنه ای
دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری درباره هنر اسلامی با عنوان «هنر از دیدگاه رهبری» منتشر شده است.این کتاب به صورت پژوهش توسط ابوذر زارع درخشان و حسین همازاده ابیانه از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) گردآوری شده است.این کتاب تحلیل‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نقش هنر در فرهنگ عمومی و ترسیم خط مشی مناسب برای هنرمندان را شامل می‌شود.برخی از مطالب این کتاب در مقاله‌ای با عنوان «هنر از دیدگاه رهبری» نیز در شماره (33) دوفصلنامه «نامه صادق» که توسط دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می‌شود، به چاپ رسیده است.گردآوری این کتاب طی مدت یک‌سال انجام شده است.

دانلود کتاب هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری در قالب pdf باحجم 700 mb