سرهنگ رضایی مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء از جزییات همایش صالحین گزارشی کامل دادند.

بازتاب همایش برترین های صالحین در رسانه های استان

برگزاری همایش برترین های صالحین در رسانه های استانی بازتاب گسترده ای داشته است.

بخش خبری ساعت 20 شبکه استانی آذربایجان غربی در گزارش اختصاصی از همایش با اشاره به بیانات آیه الله حسینی بیان اطلاعاتی hز نحوه برگزاری و اهدای جوایز به سمع و نظر مخاطبان رساند.

همچنین در این گزارش خبری مصاحبه ای با جناب سرهنگ رضایی مسئول تربیت و آموزش استان آذربایجان غربی پخش گردید که در آن  گزارش کاملی از تعداد نفرات برگزیده و چگونگی انتخاب آنها ارائه  دادند.

فایل کامل این گزارش خبری از اینجا قابل دریافت است.63