همایش تجلیل از برترین های شجره طیبه صالحین
گزارش تصویری از همایش تجلیل از برترین های شجره طیبه صالحین