خداوند ایمان را مایه پ

خداوند ایمان را مایه پاکسازی از شرک قرار داد و نماز را وسیله دور ساختن شما ار تکبر و زکات  را برای تزکیه نفس و افزایش رزق و روزی ( احتجاج طبرسی ج 1 ص 134    حکمتهای فاطمی ص 47)